X
< Poprzednie
0 / 10
Następne >
X

KONTAKT
telefon:
600 275 506

kontakt@morskadolina.pl

USTRONIE MORSKIE
ul.W.Polskiego 2A 
www.morskadolina.pl 

 Bezpłatne WiFI 

  Domki Dziedzic - Obiekt przyjazny dzieciom
 telefon: +48 600 275 506 

lub mail : kontakt@morskadolina.pl
Wypełnij poniższy formularz i wyślij.Rezerwacja z obowiązkiem zapłaty,zastanów się zanim złożysz rezerwację.

Formularz Rezerwacji
KLIKNIJ TUTAJ

 Rezerwacja pobytu jest równocześnie wyrażeniem zgody na poniżej zamieszczone warunki pobytu, dzięki którym uda nam się zapewnić Państwu zadowolenie z wypoczynku i jednocześnie usprawnić jego organizację.

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych.

 2. Dobę hotelową rozpoczynamy od godz. 16:00 lub 15:00 w dniu przyjazdu, a kończymy do godz. 9:00 ostatniego dnia pobytu.Zakwaterowanie 15/16:00 do 20:00 , a wymeldowanie od  6:00 do 9:00.Jeśli klient nie przyjedzie do godziny 20:00 pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił opóźnienia, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowanie różnicy pomiędzy zadatkiem, a pobytem w dniu przyjazdu przed odebraniem kluczy od domku.
Cena za pobyt nie ulega zmniejszeniu w przypadku przyjazdu mniejszej liczby osób niż deklarowanopodczas rezerwacji. Pobierana jest również kaucja w kwocie od 200 zł  do 400 zł za każdy kolejny tydzień pobytu .

 5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie dwóch kompletów kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

 6. Oddanie domku  przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do użytkowania, określonych w pkt. 5 niniejszego regulaminu.

 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd - rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 8. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie ośrodka po godz. 9.00  (ostatniego dnia pobytu) powoduje    konieczność opłacenia należności za  następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 9. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nie zgłoszonych,  koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana .

 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka.

 11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane..

 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną.Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka za chip do bramki wejściowej 50 zł/sztuka.

 13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów  naprawy uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach  przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do widomości, że nie posiadamy parkingu strzeżonego i oferujemy tylko miejsce postojowe na terenie wskazanym przez ośrodek.

 15. Na terenie ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

 16. Osoby zakłócające spokój lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka,  mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 17.Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do uzytkowników domku.Oferujemy sprzątanie domku w cenie 100,00zł - 200,00 zł za jednorazową usługę.
18.Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych , np.: awarie.Jednocześnie  informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma  prawo bez  zgody najemcy wejść do domku celem  jej usunięcia .

 19. Na terenie ośrodka  jak i w domkach mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane .
20. Zezwolenie na pobyt psów i kotów i i nnych zwierząt w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia  z dokonaną wcześniej rezerwacją, za dodatkową dopłatą 20zł/doba.

Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka.

Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

 21. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Ośrodek posiada parkin wewnętrzny i zewnętrzny .
Rowery przechowujemy wyłącznie na zewnątrz domku, w wyznaczonym miejscu.

 22. Goście Ośrodka ponoszą opłatę  eksploatacyjną za energię elektryczną  wg cennika na dany sezon.

 23. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota  wpłacona na poczet rezerwacji  nie podlega zwrotowi.
 24.Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu bez podania przyczyny  z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od ośrodka .
W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

 25. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.

 26. Z grilli można korzystać wyłącznie na zewnątrz domku w bezpiecznej odległości .

 27. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w  wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.

 28. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 29.Ośrodek zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika w przypadku wzrostu kosztów ponoszonych przez ośrodek i zmian niezaleznych od ośrodka .

 30. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

– na stronie internetowej www.morskadolina.pl

– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

 30. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.


 MORSKA DOLINA komfortowe domki 100m od PLAŻYUstronie Morskie domkinoclegi w ustroniu morskim


Domki ustronie morskie